DOMOV > NOVICE > Zakaj so plemenite kovine tako priljubljene?
Zakaj so plemenite kovine tako priljubljene?

Zakaj so plemenite kovine tako priljubljene?

14.10. 2023

V nasprotju z delnicami in obveznicami, katerih vrednost je odvisna od podjetij ali države, so plemenite kovine dragocene zaradi svojih notranjih lastnosti. So redke, trajajo večno in ne rjavijo, uporabljajo pa se v različnih panogah, od elektronike do zdravstva.  


Ponudba in povpraševanje  

Najosnovnejši načeli, ki določata vrednost vsega na trgu, sta ponudba in povpraševanje. Pri plemenitih kovinah je ključni dejavnik redkost. Na Zemlji so zaloge teh kovin omejene, njihovo pridobivanje pa je zapleten in pogosto drag proces. Ko povpraševanje zraste - na primer v obdobjih geopolitičnih nemirov - se cene običajno dvignejo.  


Vrednost valute  

Kovine, kot je zlato, se pogosto gibljejo v obratni smeri od ameriškega dolarja. Ko dolar oslabi, se ljudje zatečejo k "varnim" sredstvom, kot je zlato, kar zvišuje njegovo ceno. Nasprotno pa lahko močan dolar zniža ceno zlata in drugih plemenitih kovin.  


Gospodarstvo  

Na plemenite kovine vplivajo tudi dejavniki, kot so stopnja inflacije, obrestne mere in uspešnost delniškega trga. Običajno se ob visoki inflaciji vrednost denarja zmanjša, vrednost opredmetenih sredstev, kot so plemenite kovine, pa se pogosto poveča.  


Plemenite kovine v primerjavi z drugimi dobrinami  

Zdaj, ko vemo, kaj vpliva na ceno plemenitih kovin, si oglejmo, kako se te primerjajo z drugim blagom, kot so nafta, žito in zemeljski plin.  


·         Nestanovitnost  

Čeprav pri vseh vrstah blaga prihaja do nihanja cen, so plemenite kovine običajno manj nestanovitne kot druge vrste blaga, na primer nafta ali kmetijsko blago. Politični nemiri na Bližnjem vzhodu lahko povzročijo, da cene nafte čez noč skočijo v nebo, vendar so plemenite kovine na splošno bolj odporne.  


·         Dolgoročna vrednost

Sredstva, kot je nafta, se porabijo in izčrpajo, plemenite kovine pa je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. To prispeva k njihovi dolgoročni vrednosti in privlačnosti kot "hranilnika vrednosti".  


·         Diverzifikacija

Vključitev plemenitih kovin v vaš portfelj prinaša prednosti razpršitve. Običajno se ne gibljejo sorazmerno z delnicami ali obveznicami, kar zagotavlja zaščito pred nestanovitnostjo trga.  


·         Privlačnost naložb  

Zakaj bi torej morali razmisliti o naložbi v plemenite kovine?  


           1) Varovanje pred negotovostjo  

V negotovem svetu je naložba, ki je preizkušnja časa, neprecenljiva. Plemenite kovine obstajajo že tisočletja in so ohranile svojo vrednost v vojnah, gospodarskih krizah in naravnih nesrečah.  


            2) Likvidnost  

Dragocene kovine so splošno priznane in jih je v nasprotju z drugimi bolj zapletenimi sredstvi, kot so nepremičnine, mogoče enostavno pretvoriti v gotovino.  


             3) Zaščita pred inflacijo  

Ker vlade po vsem svetu sprejemajo ohlapne denarne politike, je inflacija resnična skrb. Plemenite kovine so zanesljiv ščit pred zmanjševanjem vrednosti papirnatih valut.  


             4) Dostopnost  

Za naložbe v plemenite kovine vam ni treba biti strokovnjak z Wall Streeta. Različni naložbeni instrumenti, od fizičnih palic in kovancev do skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), omogočajo dostopnost navadnim vlagateljem.  


Kot lahko vidimo, plemenite kovine ponujajo edinstveno mešanico lastnosti, zaradi katerih so zanesljiva naložbena izbira. Na njihovo vrednost vpliva kombinacija ponudbe in povpraševanja, gospodarskih kazalnikov in moči valute, vendar na splošno ponujajo stabilno in dolgoročno naložbo. V primerjavi z drugimi surovinami so zaradi nizke nestanovitnosti, notranje vrednosti in možnosti razpršitve bistven del vsake dobro sestavljene naložbe.


-> KLIKNITE TUKAJ ZA OGLED AKTUALNE PONUDBE. <-

Ali stopite v kontakt z nami. KLIKNITE TU.